pecat2

Certifikát

ISO 9001:2008 & HACCP

Spoločnosť SVAMAN s.r.o. má zavedený a certifikovaný systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2008.

Tento systém máme úspešne implemtovaný na všetkých úsekoch našej spoločnosti. 

 

HACCP – Hazard Analysis and Critical Control Points alebo Analýza rizík a kritických kontrolnch bodov. 

Tento systém pomáha určiť a identifikovať tie najdôležitejšie výrobné operácia z hľadiska bezpečnosti potravín, vďaka čomu ich môžeme neustále monitorovať a mať ich tak pod kontrolou.