pecat2

PODNETY

Napíšte nám alebo nám zavolajte

Vnútorný systém vybavovania podnetov a vnútorný predpis predstavuje mechanizmus zriadený v súlade so zákonom č. 307/2014 Z.z., o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti, a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o whistleblowingu). 

Je  určený pre zamestnancov spoločnosti SVAMAN spol s.r.o. a slúži k odhaľovaniu protispoločenskej a protikorupčnej činnosti. Prostredníctvom vnútorného systému môžu všetci zamestnanci podávať podnety, zverejniť obavy zo  spozorovanej potenciálnej alebo aktuálnej nekalej praktiky v rámci Spoločnosti.

Zodpovednou osobou v zmysle zákona o whistleblowingu v spoločnosti SVAMAN spol. s.r.o.  je manažér kvality.


Oznamovateľ môže podať podnet zodpovednej osobe  nasledovným spôsobom:

  • poštou na adresu: SVAMAN spol. s.r.o. Brezovská cesta 449/18 – 907 01 Myjava

  • poštová schránka v sídle spoločnosti

  •  telefonicky na  telefónnu linku: +421 34 621 40 48 kl. 31