pecat2

EUROFONDY

Názov projektu: Modernizácia technologického vybavenia podniku

Prijímateľ: SVAMAN spol. s r.o., Brezovská cesta449/18, 907 01Myjava, IČO: 31103511

Predmet projektu: projekt bol zameraný na technológie spracovania produktov – predmetom projektu bolo obstaranie technologických zariadení, v rozsahu

 • Vákuová narážka
 • Vákuová narážka
  Sťahovačka koží
 • Odblaňovačka
 • Poliaca píla
 • Navesovacie zariadenie

 

Očakávame, že realizácia projektu výraznou mierou prispeje k naplneniu nami stanovených cieľov a k zlepšeniu konkurencieschopnosti podniku SVAMAN spol. s r.o. v oblasti spracovania poľnohospodárskych produktov.

Hlavný cieľ projektu (ciele projektu boli stanovené nasledovne):

 • potreba strojno-technologických inovácií vo výrobe,
  zlepšenie kvality výrobkov,
 • zvyšovanie objemu produkcie a pridanej hodnoty,
 • zvýšenie ekonomickej efektívnosti výroby a zvýšenie produktivity práce,
 • zlepšovanie pracovných podmienok zamestnancov,
 • udržanie a zvyšovanie zamestnanosti v podniku.